Kontakt

Kanalgården

Trivselvärdararna Sofia och Aislinn
070 - 091 25 74
[email protected]

Restaurang Kanalen

Lena, Pär och Nuas
070 - 091 25 73
[email protected]

Besöksadress

Kanalgården Sandviken AB
Björkgatan 15
811 39 Sandviken

Fakturaadress

Kanalgården Sandviken AB
LIN 1905 Scancloud
831 97 Östersund
[email protected]

Frågor? Vi hjälper dig

VId frågor, kontakta i första hand våra triveslvärdar, annars vår ordförande.

Ordförande
Lars Liljeblad
076 - 527 10 10
[email protected]

Vice Ordförande
Claes Löthman
076 - 148 56 26
[email protected]