”Från Nidälven till Ray Charles på den Röda cykeln”

Från Nidälven till Ray Charles på den Röda cykeln”
CLAES JANSON MED GAPPS BRASS OCH PIANO Kjell Grundström (bastuba), Arne Lingestrand (trumpet), P-U Svensson (trumpet), P-O Östergren (tenorbasun), Staffan Sjöberg (piano)

Plats: Kanalgården
Datum: 30/11/2023
Tid: 12:00:00