Kanalgården

Med anledning av det pågående utbrottet av Coronavirus vill vi på Kanalgården också ta vårt ansvar. 


Restaurangen kommer att vara öppen som tidigare.

Vår personal har informerats om förhållningssätt på arbetsplatsen och i mötet med människor på Kanalgården.


Grundläggande förhållningssätt vid besök på Kanalgården:

-Var vänlig och sprita händerna när du kommer in i lokalen.

-Tvätta händerna noga och ofta

-Undvik onödig närkontakt t. ex att ta varandra i hand

-Kom inte till Kanalgården vid sjukdom


Styrelsen Kanalgården